Warunki Przeliczwalut.pl

Ogólne warunki użytkowania
Dostęp do tej witryny oznacza zgodę, zgodnie z którą akceptujesz i rozumiesz, że ta witryna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność i przydatność informacji zawartych w jej treści. Dostęp do tej witryny oznacza Twoją zgodę, zgodnie z którą akceptujesz i rozumiesz, że korzystanie z witryny i dostęp do niej będą odbywać się w dobrej wierze i zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia częściowych lub całkowitych zmian w niniejszej witrynie internetowej lub w ogólnych warunkach użytkowania bez uprzedniego powiadomienia osób z niej korzystających.

Kontynuowanie dostępu do tej witryny oznacza zgodę na pełne zrozumienie i akceptację poniższych warunków:
  1. Banki, kantory wymiany walut lub lombardy wyświetlane na tej stronie będą określane jako strony trzecie.
  2. Przeliczwalut.pl nie jest kantorem wymiany walut, bankiem, lombardem ani inną formą oferującą pożyczki, sprzedaż/kupno metali lub wymianę walut. Przeliczwalut.pl wyświetla wyłącznie informacje opublikowane/wyświetlone przez osoby trzecie.
  3. Przeliczwalut.pl nie reprezentuje żadnego banku, kantoru wymiany walut, lombardu ani żadnej innej formy oferującej pożyczki i nie może ponosić odpowiedzialności za informacje publikowane/wyświetlane przez osoby trzecie.
  4. Przeliczwalut.pl nie pośredniczy w wymianie walut, zakupie lub sprzedaży metali, zakupie lub sprzedaży monet, prośbach o wymianę walut lub usługi lombardowe, wiadomościach do banków, wiadomościach do kantorów lub lombardów lub innych działaniach wyświetlanych na tej stronie.
  5. Przeliczwalut.pl nie ponosi odpowiedzialności za istniejące informacje i/lub za informacje zamieszczane/wyświetlane przez osoby trzecie na tej stronie. Wchodząc na tę stronę, rozumiesz i przyjmujesz na siebie obowiązek osobistego sprawdzenia w inny sposób poprawności wszelkich informacji znalezionych na tej stronie, przy czym informacje znalezione na Przeliczwalut.pl mają wyłącznie charakter orientacyjny, przy czym rozumiesz, że informacje znalezione na tej stronie mogą być błędne , błędne, niezaktualizowane lub nieistotne, dostęp do witryny odbywa się na własne ryzyko.
  6. Informacje znalezione na Przeliczwalut.pl nie mogą być wykorzystywane do celów księgowych i nie można się na nie powoływać przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji lub w relacjach z jakąkolwiek instytucją lub jakąkolwiek inną osobą fizyczną lub prawną.
  7. Przeliczwalut.pl nie może być powielane w całości lub w części, kopiowane lub wykorzystywane w jakikolwiek sposób przez osoby/podmioty fizyczne lub prawne.
  8. Obrazy użyte na tej stronie, w tym forma przedstawienia logo banków lub kantorów wymiany walut, są własnością Przeliczwalut.pl i nie mogą być wykorzystywane, kopiowane ani powielane.
  9. Widżety wyświetlane na tej stronie i oferowane do użytku przez strony internetowe osób trzecich są własnością Przeliczwalut.pl i jakakolwiek modyfikacja tekstów wyświetlanych w tym widżecie jest zabroniona.


Zastrzeżone znaki towarowe i prawa autorskie
Przeliczwalut.pl może zawierać obrazy, informacje lub inne materiały, które nie są własnością Przeliczwalut.pl, takie jak logo banków, logo wymiany walut, slogany lub informacje od osób trzecich, które są własnością tych osób trzecich. Przeliczwalut.pl nie ponosi odpowiedzialności za materiały pochodzące od osób trzecich i nie gwarantuje w żaden sposób ich zawartości.

Pomysły na prezentację informacji na tej stronie są własnością Przeliczwalut.pl i nie mogą być w żaden sposób powielane ani kopiowane.

Przelicz walut

Reprezentujesz kantor wymiany walut?
Naciśnij NOWE KONTO, aby utworzyć konto, KANTOR, aby zobaczyć, jak możesz ustawić kurs wymiany.
Chcesz się z nami skontaktować?Kursy walut i przelicznik walut

Przelicznik walut Przeliczwalut.pl oblicza i wykorzystuje kurs wymiany z określonej daty, kwotę obliczoną z podatkiem VAT lub samym VAT, będzie jednocześnie mnożył, dodawał, odejmował i dzielił. Przeliczwalut.pl oferuje najlepszy na rynku przelicznik walut dla kursu wymiany.
Tutaj możesz także znaleźć najbardziej kompletny i dokładny historyczny kurs wymiany ze wszystkich banków i kantorów zarejestrowanych w Rumunii. Ten historyczny kurs wymiany daje znacznie wyraźniejszy obraz ewolucji kursu wymiany.

Kurs walut